آمار بازدیدکنندگان

1
45
91989

فرآيند صدور دانشنامه

فرایند صدور و ارسال دانشنامه بصورت پستی:

جهت صدور و ارسال دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه، تکمیل و ارسال مدارک به شرح ذیل ضروری می باشد.

جهت دریافت فرم درخواست ارسال مدرک  لطفا کلیک فرمایید.                                               

1- واریز مبلغ ( داخل استان مرکزی :دویست هزار ریال- خارج استان مرکزی دویست و پنجاه هزار ریال) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه به شماره حساب 1443092990 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه اراک بابت هزینه های: حق التحریر، تمبر، لمینت و پست سفارشی و ارسال اصل فیش واریزی با درج نام و نام خانوادگی کامل(فیش آبی رنگ با خط خوانا تحویل گردد.)

2- اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات (دریافتی از دانشگاه اراک)

 3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم درخصوص برادران غیر متعهد خدمت دبیری                                                                            

4- تصویر شناسنامه (صفحه اول و توضیحات) 

5 - تصویر کارت ملی          

 6- دو قطعه عکس 4*3 جدید ، بدون روتوش و تمام رخ  با  پشت نویسی            

 7- تقاضانامه کتبی مبنی بر درخواست دانشنامه همراه با شماره تلفن همراه قابل دسترس با آدرس کامل پستی( بصورت استان، شهرستان، خیابان اصلی، خیابان فرعی، کوچه  با قید طبقه، کدپستی و پلاک ) ومشخص نمودن فرد احتمالی جهت تحویل پاکت حاوی دانشنامه                                                                                              

8- تصویر فرم تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان ...........................                       

9- دانشجویان دوره روزانه، حسب شرایط تحصیلی باید یکی از مدارک منطبق با شرایط تحصیلی خود را ضمیمه سایر موارد ارسال نمایند :

* مخصوص دانش آموختگان متعهد خدمت دبیری : فرم خلاصه سوابق خدمتی (فرم 502) و نامه اتمام تعهد از آموزش و پرورش جهت متعهدین خدمت به سازمان آموزش و پرورش                                                                                   

* مخصوص دانش آموختگان دوره روزانه بدون تعهد دبیری :

- نامه اشتغال به کار بر حسب روز، ماه، سال ازمحل کار و در صورت نداشتن سابقه کار در ایران ارسال نامه عدم کاریابی از اداره کار و امور اجتماعی محل سکونت.

- دانش آموختگان دوره روزانه ای که فرصت شغلی پیدا نکرده اند و یا موفق به گرفتن نامه عدم کاریابی از اداره کار نشده اند و نیاز فوری به دانشنامه دارند می بایست هزینه آموزش رایگان مقرر را به شماره حساب 2172019006002 (سیبای بانک ملی) به حساب وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرداخت واصل فیش مربوطه را ضمیمه سایر مدارک ارسال نمایند این دسته ازدانش آموختگان ضروری است جهت محاسبه واطلاع از مبلغ هزینه آموزش رایگان با سرکار خانم بیاتی کارشناس اداره دانش آموختگان به شماره  08632780600 تماس حاصل نمایند .

آدرس پستی دانشگاه اراک : به آدرس اراک – خیابان شهید بهشتی – دانشگاه اراک صندوق پستی879 کد پستی: 38156

پس از آماده شدن دانشنامه، اصل دانشنامه همراه با ریزنمرات مربوطه با پست سفارشی برای متقاضی ارسال خواهد شد. فرایند صدور دانشنامه از تاریخ وصول تقاضانامه مشروط به کامل بودن مدارک فوق الذکر ، حدود سه ماه می باشد وبه نامه های فاقد کد پستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                          

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای استفاده از اتوماسیون

سيستم الكترونيكي دانشنامه

مراحل صدور دانشنامه

فرآيند ها و گردش كار

قوانين و مقررات